PrivacybeleidPrivacyverklaring

Privacyverklaring

Plantion verzamelt en gebruikt persoonsgegevens. Graag informeren we u daar duidelijk en transparant over. In deze privacyverklaring beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Plantion.

Wie is Plantion?

Coöperatie Plantion U.A. is op 1 april 2008 ontstaan na fusie van Veiling Oost Nederland en Veiling Vleuten. Onder de coöperatie valt Plantion Holding BV waarin Royal FloraHolland een minderheidsbelang heeft. Plantion Holding BV is volledig eigenaar van Plantion Groencentrum BV, Plantion Ontwikkeling BV, Plantion Vastgoed BV en Plantion BV.

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Plantion is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van deze verklaring en voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

• Leden van de Plantion
• Prospects van Plantion
• Gastleden van de Plantion
• Andere ondernemers die producten op Plantion aanvoeren
• Bij Plantion ingeschreven afnemers van producten
• Huurders
• Transporteurs
• Leveranciers
• Ontvangers van digitale en fysieke mailings van Plantion zoals nieuwsbrieven en Licht op Groen

Welke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van uw rol legt Plantion een of meer van hierna genoemde gegevens vast:

• Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum
• Ondernemingsgegevens zoals BTW-nummer, KvK-nummer etc.
• Bankrekeningnummer

Waarom verzamelen en bewaren we deze persoonsgegevens?

• Om een goede algemene en financiële administratie te kunnen voeren
• Communicatie met onze leden en overige betrokkene
• Om het aanvoeren en inkopen van producten bij Plantion mogelijk te maken
• Voor het afsluiten van overeenkomsten
• Voor het goed kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden

Zorgvuldigheid

• We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt
• Gegevens worden slechts daar gebruikt waar nodig.
• De manier waarop we met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is volgens de Europese wet

Verstrekking persoonsgegevens aan derde

• Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam zijn bij Plantion (en deze in het kader van hun taakuitoefening mogen ontvangen)
• Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien het noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting en/of indien het noodzakelijk is voor het doel van de registratie

Procedure in geval van een datalek

Indien er binnen Plantion een datalek plaatst vindt, hanteert Plantion de volgende procedure:

• Datalek melden bij een contactpersoon of leidinggevende
• Leidinggevende of contactpersoon meldt bij betreffend MT-lid
• MT-lid meldt bij dit bij de directie
• Directie meldt dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en registreert dit
De betrokkene worden ingelicht over de gegevens die uitgelekt zijn

Welke rechten heeft u?

Informatie en inzage: we vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor we ze gebruiken

Rectificatie: als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren of aanvullen omdat ze onjuist of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.

Vergetelheid/Verwijdering: u kunt een verzoek bij ons indienen om de gegevens die we van u hebben, te verwijderen. Verwijdering is niet mogelijk indien de wet ons verplicht tot bewaren.

Beperking: u kunt het gebruik van uw gegevens laten beperken als u vindt dat de gegevens onjuist of onrechtmatig verwerkt worden

Dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Plantion van u verwerkt

Geautomatiseerde besluitvorming

Plantion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plantion) tussen zit.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via AVG@Plantion.nl. Daarnaast is het ook mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Camera’s

Binnen en buiten Plantion hangen bewakingscamera’s ter bescherming van jouw en onze bezittingen. Camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn ze langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Gebruik maken van wifi netwerk

Binnen heel Plantion kun je gratis gebruikmaken van wifi. Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt Plantion alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

Bezoek aan website www.plantion.nl en MijnPlantion

Plantion maakt op www.plantion.nl en MijnPlantion gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

De cookies blijven tot maximaal twaalf maanden na uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. U kunt cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren.