Over onsNieuwsBloemen, tolk van onze dankbaarheid
5 mei 2023

Bloemen, tolk van onze dankbaarheid

Auteur: NOS | Bloemen tolk van onze dankbaarheid

20 juli 1945 

Terug in de tijd

“Bloemen, tolk van onze dankbaarheid.” Onder dat motto gaat een nationaal comité zoveel mogelijk geld inzamelen voor bloemen en bloembollen. Het doel is om deze aan te bieden aan onze bevrijders en begunstigers. Prins Bernhard is gestrikt als beschermheer van dit initiatief.

Veel Nederlanders zijn dankbaar voor al het goede dat de geallieerden en het Rode Kruis de afgelopen maanden gedaan hebben. Naast de strijd tegen de Duitsers gaat het ook om het zenden van levensmiddelen, snelle hulp bij het op gang brengen van de voedselvoorziening en de steun bij de wederopbouw.

Plannen om monumenten op te richten als dankbetuiging zullen voorlopig niet verwezenlijkt kunnen worden, gezien de huidige schaarste van materiaal en de beperkte technische mogelijkheden. Maar bloemen zijn een uitstekend alternatief om dankbaarheid, vrede en vriendschap uit te drukken: typisch Hollands en bovendien voldoende voorradig.

Het nationaal comité moet de grootschalige actie in goede banen te leiden. Dit comité zal de komende tijd in overleg gaan met verschillende initiatiefnemers door het land en de betrokken overheidsinstanties.

Affiche inzamelingsactie - Bloemen tolk van onze dankbaarheid Affiche inzamelingsactie - Bloemen tolk van onze dankbaarheid
Affiche inzamelingsactie – Beeldbank WOII

Bloemenzee

Het voorlopige plan is om beplantingen aan te bieden voor de tuinen en plantsoenen van de regeringsgebouwen in Washington, Londen, Ottawa, Moskou, Stockholm en Bern. Er is gekozen voor de hoofdsteden van de VS, Groot-Brittannië, Canada en de Sovjet-Unie omdat die landen tegen Duitsland hebben gestreden. Zweden en Zwitserland zijn gekozen voor de humanitaire steun die ze boden, zoals voedseltransporten.

Het is de bedoeling dat deze gebieden in het voorjaar van 1946 in volle bloei zullen staan. De bloemen moeten dan ook uiterlijk in oktober van dit jaar worden geplant.

Dit is vrij kort dag en om dit ambitieuze doel te bewerkstelligen is medewerking nodig van zoveel mogelijk Nederlanders. Daarom roept het nationale comité op om plaatselijke comités in te richten om geld in te zamelen.

Het nationaal comité moet de grootschalige actie in goede banen te leiden. Dit comité zal de komende tijd in overleg gaan met verschillende initiatiefnemers door het land en de betrokken overheidsinstanties.

Bloemen, tolk van onze dankbaarheid 

Het nationale comité hoopt dat de bevolkingen van Amerika, Engeland, Canada, Rusland, Zweden en Zwitserland dit kleurrijke geschenk op prijs zullen stellen en dat deze actie zal bijdragen aan een goede verstandhouding tussen de naties.

 

Credit: NOS