Over onsNieuwsPlantion en vakbond AVV bereiken akkoord over nieuwe CAO
13 oktober 2021

Plantion en vakbond AVV bereiken akkoord over nieuwe CAO

Plantion en vakbond AVV hebben vandaag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De overeenkomst geldt voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022. In de cao zijn 2,3 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van € 100,00 opgenomen. Mogelijkheden voor een verbeterde pensioenregeling en een individueel keuzebudget voor medewerkers worden onderzocht.

De overeenstemming volgt op het principeakkoord dat Plantion en AVV op 20 september hebben gesloten en daarna in stemming is gebracht bij de 149 medewerkers. Dit democratische proces werd door alle betrokkenen als prettig ervaren. Vanochtend werd bekend dat 73 procent van de medewerkers heeft gestemd en dat een zeer grote meerderheid van de uitgebrachte stemmen (93,6 procent) positief is.

Loonsverhoging

Zaken die concreet zijn vastgelegd, zijn onder meer 2,3 procent structurele loonsverhoging en een eenmalige netto-uitkering deze maand van € 100,00. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over vergoedingen voor werken op feestdagen, werken in een vast 24/7 rooster en specifieke werkzaamheden die een hogere beloning rechtvaardigen.

Protocolafspraken

In de cao zijn ook enkele protocolafspraken opgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat Plantion eind dit jaar een nieuw meerjarenbeleidsplan aan de leden voorlegt. Hierin worden een uitbreiding van het gebouw en mechanisatie van het distributieproces aangekondigd, wat moet bijdragen aan 10 procent omzetgroei per jaar. Na goedkeuring van dit plan wordt bekeken of het loongebouw en het functiehuis nog goed op elkaar aansluiten.

Ook onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden om de pensioenregeling te verbeteren. En verder worden de mogelijkheden onderzocht voor het invoeren van een individueel keuzebudget, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Groene banen

Door deze cao committeren Plantion en medewerkers zich aan het creëren van groene banen. Groen in twee betekenissen: goede arbeidsomstandigheden en dienstverlening in de sierteelt. Zaken van belang hierbij zijn een werkgever die verantwoord onderneemt ten aanzien van klimaatverandering, medewerkers die daardoor extra trots zijn op hun werk, de ruimte die medewerkers krijgen om zelf duurzaam te handelen en een pensioenregeling waarbij medewerkers zeggenschap hebben over investering van gelden in duurzame doelen.