Over onsNieuwsPlantion en vakbond AVV bereiken akkoord over een nieuwe cao
26 oktober 2022

Plantion en vakbond AVV bereiken akkoord over een nieuwe cao

Plantion en vakbond AVV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Deze overeenkomst geldt voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. In de cao is 9 procent loonsverhoging en een uitbreiding van de vergoeding woon-werkverkeer opgenomen.

De overeenstemming volgt op het principeakkoord dat Plantion en AVV op 3 oktober hebben gesloten en daarna in stemming is gebracht bij alle 165 medewerkers. Dit democratische proces werd door betrokkenen als prettig ervaren. Op 25 oktober werd bekend dat 70 procent van de medewerkers heeft gestemd en dat een grote meerderheid van de uitgebrachte stemmen (76,5 procent) positief is.

Loonsverhoging

Zaken die concreet zijn vastgelegd zijn onder meer 4,5 procent structurele loonsverhoging per 1 januari 2023 en 4,5% structurele loonsverhoging per 1 januari 2024. Ook zijn afspraken gemaakt over uitbreiding van de vergoeding woon-werkverkeer. De eerste 10 kilometers enkele reis worden vanaf 1 januari 2023 ook vergoed.

Protocolafspraken

In de cao zijn enkele protocolafspraken opgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat Plantion volop uitvoering geeft aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan welke in 2021 is ingezet. Hierin ontwikkelt Plantion zich naar een marktplaats waar klanten 24/7 gebruik kunnen maken van persoonlijke en klantgerichte on- en offline dienstverlening. De impact van deze strategie op de collectieve arbeidsvoorwaarden is op dit moment nog onvoldoende zichtbaar. Gedurende de looptijd van de cao worden de mogelijke gevolgen van de ingezette strategie op de arbeidsvoorwaarden in kaart gebracht.

Ook is de intentie uitgesproken om per 1 juni 2023 te starten met de invoering van een individueel keuzebudget (IKB-regeling).