Over onsNieuwsDecharge – Algemene Ledenvergadering
18 juni 2021

Decharge – Algemene Ledenvergadering

Auteur: René Willemsen, voorzitter coöperatie Plantion

Voor elke coöperatie is de Algemene ledenvergadering (ALV) een belangrijk moment om leden te ontmoeten en samen terug te kijken op de afgelopen periode. Bij Plantion houden we twee keer per jaar een ALV, in december en juni. In juni worden de officiële cijfers van het jaar ervoor gepresenteerd en vragen we de leden het bestuur decharge te verlenen. Door te dechargeren stemmen de leden in met het gevoerde beleid.

Dat klinkt allemaal heel officieel en dat is het ook, want uiteindelijk is Plantion het bedrijf van de leden. Als bestuur doen we ons uiterste best om vanuit het ledenbelang zo goed mogelijk te denken en handelen. En het is goed om dan op een ALV daar instemming en waardering voor te krijgen. Dat versterkt het gevoel dat we samen aan iets moois werken en elkaar ook steunen.

Een ALV vergt de nodige voorbereiding. Van het klaarmaken van het jaarverslag tot het versturen van de uitnodigingen en het regelen van technische voorzieningen voor de leden in de zaal en degenen die de vergadering via livestream volgen. Het voelde goed dat in juni er zowel fysiek als online veel aanmeldingen waren.

De laatste ALV was voor mij ook een bevestiging dat Plantion volop in beweging is. Er staan belangrijke vernieuwingen in de dienstverlening op stapel en ook het coöperatieve gedachtegoed krijgt nieuwe impulsen. Wat mij betreft gaan we in volle vaart richting de volgende ALV’s in december en volgend jaar juni. Hopelijk zullen we ook dan weer decharge krijgen voor het gevoerde beleid waar we samen invulling aan geven!