Naar beneden Naar boven

Wij bieden u
de maximale zekerstelling!

Financieel

Vanuit haar coöperatieve achtergrond voert Plantion een sober financieel beleid. Daar waar er sprake is van mogelijke financiële risico’s, zorgt Plantion altijd voor maximale zekerstelling.

Plantion legt verantwoording af over de belangrijkste gebeurtenissen en de behaalde resultaten in het voorafgaande jaar door middel van een jaarverslag.

Digitaal jaarverslag Plantion BV

Download publieksjaarverslag 2016
Download jaarrekening 2016

Download jaarverslag 2015
Download jaarverslag 2015 (uitgebreide versie)
Download jaarverslag 2014
Download jaarverslag 2013
Download jaarverslag 2012
Download jaarverslag 2011
Download jaarverslag 2010

Bovenstaande pdf bestanden kunt u bekijken met het gratis programma Acrobat Reader dat u eerst moet installeren op uw computer.

Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar Info@Plantion.nl