fbpx

Verbindend in toekomst

Financieel

Vanuit haar coöperatieve achtergrond voert Plantion een sober financieel beleid. Daar waar er sprake is van mogelijke financiële risico’s, zorgt Plantion altijd voor maximale zekerstelling.

Plantion legt verantwoording af over de belangrijkste gebeurtenissen en de behaalde resultaten in het voorafgaande jaar door middel van een jaarverslag.

Digitaal jaarverslag Plantion BV

Bekijk publieksjaarverslag 2020
Jaarrekening Coöperatie Plantion 2020

Bekijk publieksjaarverslag 2019
Jaarrekening Coöperatie Plantion 2019
Bekijk publieksjaarverslag 2018
Jaarrekening Coöperatie Plantion 2018
Bekijk publieksjaarverslag 2017
Bekijk jaarrekening 2017
Bekijk publieksjaarverslag 2016
Bekijk jaarrekening 2016
Bekijk jaarverslag 2015
Bekijk jaarverslag 2015 (uitgebreide versie)
Bekijk jaarverslag 2014
Bekijk jaarverslag 2013
Bekijk jaarverslag 2012
Bekijk jaarverslag 2011
Bekijk jaarverslag 2010

Bovenstaande pdf bestanden kunt u bekijken met het gratis programma Acrobat Reader dat u eerst moet installeren op uw computer.

Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar Info@Plantion.nl

Manon Janssen

Manager Financiën
(+31) 0318 - 661722
manonjanssen@plantion.nl

Manon Janssen

(+31) 0318 - 661722
manonjanssen@plantion.nl