Over onsNieuwsStijging van BTW op sierteelt gaat niet door
27 oktober 2023

Stijging van BTW op sierteelt gaat niet door

BTW sierteelt opeens weer op de agenda
Opeens en sneller dan verwacht speelde het dossier BTW sierteelt weer in de politiek. SP en D66 vonden de “staatssteun op sierteelt” in de vorm van verlaagde BTW onderhand wel mooi geweest, deze zou wel afgeschaft mogen worden.

Voor een deel is dit mogelijk verkiezingsretoriek, voor een deel partijstandpunt. Beide partijen hebben in de afgelopen week daarom een amendement voorbereid en ingediend. In eerste instantie zou de Tweede Kamer daar donderdagmiddag over besluiten, uiteindelijk is dat donderdag in de late uurtjes gebeurd. En met als resultaat: stijging van BTW op sierteelt gaat niet door. VBW heeft samen met de gehele sierteeltketen en met steun van MKB NL / VNO-NCW,  dit mooie resultaat bereikt.

Nieuw onderzoek leert: desastreuze gevolgen
In de afgelopen maanden hebben we als sierteeltketen (veredelaars-kwekers-veilingen-groothandel-detailhandel) door de WUR (Wageningen University & Research) opnieuw een onderzoek laten uitvoeren naar het effect van een eventuele BTW-verhoging. De gevolgen zijn redelijk desastreus: een omzetdaling in de detailhandel van € 390 miljoen (ca. 12,5%), grote mate van bedrijfsbeëindigingen en verlies van bijna 2.500 full-time banen in de sierteeltketen. Terwijl het effect op de overheidsfinanciën nogal gering is, waardoor een BTW-verhoging op sierteelt in algemene zin niet zinvol is.

Voor alle details verwijzen we hierbij naar de samenvatting in het position paper en het complete rapport van de WUR.

Lobby-machine werkt volop 
VBW en de gehele keten (VBN/Royal FloraHolland/Plantion, VGB, Tuinbranche, CVAH en VBW) is in de afgelopen week en tot met gisterenavond volop actief in de lobby geweest om dit eventuele besluit te voorkomen.

  • Allereerst is het ministerie van Financiën vorige week al geïnformeerd over de desastreuze consequenties van een eventuele BTW-stijging op sierteelt, met als resultaat dat de staatssecretaris negatief adviseert;
  • Vervolgens zijn vanuit de gehele keten en met steun van MKB Nederland deze week ook alle relevante politieke partijen in de Tweede Kamer benaderd, om ook op basis van deze informatie straks verkeerde besluitvorming te voorkomen;
  • Daarnaast heeft VBW ook haar eigen contacten in de Tweede Kamer ingezet om ook verkeerde besluitvorming te voorkomen.

Succes: BTW wordt niet verhoogd!!
Op basis van alle en vooral ook gezamenlijke inspanningen hebben we nu bereikt dat de BTW-verhoging op sierteelt niet doorgaat. We zijn daar enorm blij mee, omdat we in deze toch al moeilijke tijden dergelijke desastreuze ontwikkelingen echt niet kunnen gebruiken.

Niet achteroverleunen
Helaas kunnen we niet achteroverleunen. Voor nu hebben we bereikt dat de BTW niet verhoogd wordt, maar nog altijd ligt op het bord van het (nieuwe) kabinet de evaluatie van alle verlaagde BTW-tarieven, en dus ook die van sierteelt. Voor nu speelt dat geen rol in verkiezingsprogramma’s, maar ongetwijfeld gaat daarover in/door het nieuwe Kabinet en de nieuwe Tweede Kamer over gesproken worden. Dan moeten we weer volop aan de bak.

Stemadvies voor verkiezingen?
Meerdere bloemisten vragen ons hoe politieke partijen denken over de BTW op sierteelt. In de diverse verkiezingsprogramma’s is de BTW op sierteelt geen issue. VBW wil uiteraard geen stemadvies geven, maar we kunnen wel melden dat afgelopen week de volgende (vooral linkse) partijen het amendement om de BTW te verhogen wel hebben gesteund, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Volt, Denk, PvdD, Bij1 stemden voor. Dat betekent dat een meerderheid van 88 van de 150 zetels de BTW-verhoging nu niet steunt. Mocht er overigens na de verkiezingen een bredere discussie over fiscale zaken en BTW gaan, dan is niet automatisch gegarandeerd dat de partijen op dezelfde manier stemmen.