fbpx

Ontwikkeling plan Windmolen Plantion stopt

06-11-2020

Door een onverwachte tegenvaller stopt vooralsnog de ontwikkeling van het plan voor Windmolen Plantion per direct. We werken het plan voor de windmolen dus niet verder uit. In dit bericht leggen we uit wat hiervan de oorzaak is.

Een kwetsbaar object in de buurt van de windmolen
Het gaat om een technische, maar belangrijke kwestie. Centraal hieraan staan zogeheten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Een kwetsbaar object is bijvoorbeeld een woning of een groot kantoor waar veel mensen dagelijks werken. Een beperkt kwetsbaar object is bijvoorbeeld een loods waar vooral spullen worden opgeslagen of een relatief klein kantoor.

Er zijn regels die voorschrijven dat er voldoende afstand moet zijn tussen een windmolen en (beperkt) kwetsbare objecten. De afstand tussen de windmolen en een kwetsbaar object moet groter zijn dan de afstand tussen een windmolen en een beperkt kwetsbaar object.
Deze regels zorgen ervoor dat de veiligheidsrisico’s verantwoord zijn, mocht er een (overigens zeldzaam) ongeluk gebeuren met de windmolen.

Recent is gebleken dat een kwetsbaar object te dichtbij Windmolen Plantion komt te staan. Daardoor kan niet langer aan de veiligheidsregels worden voldaan.

Voorbereidingsbesluit biedt geen soelaas
Het gaat concreet om een bedrijf in de buurt van Windmolen Plantion. Dat bedrijf is nu, vanwege het relatief kleine kantoorgedeelte, een beperkt kwetsbaar object. Volgens de veiligheidsregels kan de windmolen daar staan.

Dit bedrijf vroeg enige tijd geleden een vergunning aan bij de gemeente Ede om het kantoor fors uit te breiden. Het kantoor is na deze uitbreiding van een dergelijke omvang dat het pand een kwetsbaar object wordt, maar de afstand tot de windmolen is daarvoor te kort.

De vergunning van het bedrijf wordt door de gemeente verleend, omdat het past binnen het huidige bestemmingsplan. Daardoor komt een kwetsbaar object te dicht bij de locatie van Windmolen Plantion en kan de windmolen niet worden gerealiseerd.

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat er een voorbereidingsbesluit is genomen door de gemeenteraad. Hierdoor wordt het gebied rondom de locatie van de beoogde windmolen als het ware ‘bevroren’. Maar doordat het bedrijf de vergunningaanvraag voor de uitbreiding indiende vóórdat het voorbereidingsbesluit werd genomen, heeft het voorbereidingsbesluit daarop geen invloed. Verder was op het moment dat het voorbereidingsbesluit werd genomen ons niet bekend dat het bedrijf deze vergunning tot uitbreiding had aangevraagd.

Vragen en contact
Er is dus nu geen andere conclusie te trekken dan dat de ontwikkeling van het plan voor Windmolen Plantion stopt. Uiteraard zijn wij daarover teleurgesteld. Windmolen Plantion kon fors bijdragen aan meer lokaal opgewekte energie in Ede, met daarin veel ruimte voor participatie voor de omgeving (bijvoorbeeld via de omgevingsraad en door financieel te participeren). Onverwacht moeten we daar nu een streep door zetten.

We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. U kunt ons bereiken via info@windmolenplantion.nl. Verder kunt u bellen met Matthijs Oppenhuizen via 06-57 87 07 55.

Met dit bericht informeren we u over Windmolen Plantion. Alle nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u hier op de website.

Terug naar nieuwsoverzicht