fbpx

Tarieven voor
al onze aanvoerders

Tarieven

Aan de verschillende diensten van Plantion zijn kosten verbonden. De belangrijkste tarieven worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie.

Als u producten aanvoert, zorgt Plantion voor een betrouwbare en snelle financiële afwikkeling van uw transacties. Na een volle week krijgt u de productwaarde uitbetaald, na aftrek van de overeengekomen inhoudingen. Van iedere dag dat u producten aanlevert bij Plantion krijgt u een dagnota. Jaarlijks ontvangt u van ons (gratis) een jaaroverzicht voor uw boekhouding.

Deze gegevens zijn tevens via Mijn Plantion op te vragen.

Indien u producten bij Plantion koopt, kunt u deze betalen door te pinnen of via automatische afschrijving. Contante betaling is niet mogelijk.

TARIEVEN 2019

Download hier het informatieboek aanvoerders 2019

FUST

Fusttarieven per 1 juli 2019

Bekijk hier de fusttarieven

Manon Janssen

Manager Financiën
(+31) 0318 - 661722
manonjanssen@plantion.nl

Manon Janssen

(+31) 0318 - 661722
manonjanssen@plantion.nl