Over onsNieuwsPlantion kondigt vernieuwingen aan van fysieke en online dienstverlening
10 juni 2021

Plantion kondigt vernieuwingen aan van fysieke en online dienstverlening

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van Plantion op 9 juni blikten coöperatievoorzitter René Willemsen en algemeen directeur André van Kruijssen terug op het bijzondere jaar 2020, waarin bloemen en planten een ijzersterk product bleken en de jaaromzet bijna 4 procent hoger uitkwam dan het jaar ervoor. Vervolgens werden de aanwezigen in de zaal en de kijkers via livestream meegenomen in de vernieuwingen die Plantion de komende jaren gaat doorvoeren, te beginnen met een upgrade van de afmijnzaal.

Plantion noteerde over 2020 een gezonde omzetstijging van 3,7 procent. Achter dit ogenschijnlijk ‘normale’ percentage schuilt het verhaal van een bijzonder jaar met een lockdown, maatregelen, thuiswerkende medewerkers, gedeeltelijke winkelsluitingen, daadkrachtig en flexibel reageren én een snel herstel van de handel. Bloemen en planten bleken eens te meer een belangrijke bron van troost in een nare tijd. Net zoals in de vorige wereldwijde crisis bleef de sierteeltsector daardoor goed overeind.

De pandemie zorgde ervoor dat het aandeel digitaal kopen op de klok sterk toenam, met een extreme piek in maart en een in december toen het aandeel zelfs 30 procent bedroeg. Dit effect zet zich door in de eerste vijf maanden van 2021, mede dankzij de bezorgservice waar steeds meer klanten gebruik van maken.

Plantion realiseerde haar omzetstijging in 2020 dankzij prijsvorming, bij vergelijkbare aantallen als in voorgaande jaren. Het kostte veel moeite om genoeg volume op de marktplaats aan te bieden. Mede als gevolg hiervan kwam het resultaat in 2020 lager uit (121 duizend euro) dan in 2019 (880 duizend euro).

De aangeklede onlineversie van het jaarverslag met als thema: Vitamine G, de kracht van bloemen en planten in een crisis’ is via deze link te bekijken. Een PDF van de jaarrekening is te vinden op de website van Plantion.

Stand van zaken 2021
Ook in de eerste vijf maanden van 2021 is sprake van forse omzetstijging (11 procent). De omzet uit digitale verkoop verdubbelt, vooral dankzij een sterke toename van Klok Voorverkoop. Ook hier vertekent het beeld enigszins: de omzetstijging is een gevolg van de prijsvorming. Plantion heeft moeite om aan voldoende hoeveelheden product te komen voor klok, bemiddeling, groencentrum en digitale marktplaats. Om hier verandering in te brengen, worden leden en gastleden aangemoedigd meer aan te voeren voor met name klok en Klok Voorverkoop. Plantion organiseert dit jaar een aantal informele regiobijeenkomsten voor aanvoerders om de betrokkenheid bij de marktplaats te vergroten. De eerste bijeenkomst is op 24 juni voor aanvoerders in de regio Arnhem-Nijmegen.

Naast betrokkenheid is ook innovatie een speerpunt in 2021. Zo investeert Plantion in vernieuwing van haar afmijnzaal. Deze zomer worden camera’s geïnstalleerd die ervoor zorgen dat klokkopers die kopen op afstand via livestream de karren daadwerkelijk in hun KOA-applicatie zien verschijnen. In september worden in het klokfront de zes beamerschermen vervangen door één hypermodern ledscherm. Dit alles moet bijdragen aan meer beleving in de afmijnzaal en meer klokkopers op afstand.

Een ander speerpunt in 2021 is het ondersteunen van de klant in zijn of haar lokale marketing, bijvoorbeeld door het aanleveren van content, thematische bloemenkaartjes en andere promotiematerialen.

Beleidsplan 2022-2025
Plantion zal later dit jaar haar beleidsplan voor de periode 2022-2025 presenteren. Het centrale aandachtspunt hierin al zijn ‘het leveren van toegevoegde waarde en ontzorgen van aanvoerders en klanten’. Plantion werkt toe naar een 24/7 dienstverlening met betere (real-time) berichtgeving, vraag-gestuurde uitbreiding van diensten en een jaarlijkse groei van 10 procent. Om dit mogelijk te maken, wordt geïnvesteerd in betere klantfaciliteiten, mechanisatie van de distributie, toegevoegde waarde op logistiek gebied, informatieve apps en acquisitie.