fbpx

We staan naast onze boeren

Een week voor de Tweede Kamerverkiezingen was LTO Gelderse Vallei te gast bij Plantion. In de afmijnzaal woonden 350 boeren uit de regio een verkiezingsdebat bij. “We pleiten voor een minister voor(!) Landbouw en Voedsel”, zegt bestuurslid Evert van Veenschoten.

‘Veel uitdagingen sierteelt en landbouw zijn vergelijkbaar’ 

Sinds de samenvoeging van vier afdelingen in 2015 speelt LTO Gelderse Vallei een belangrijke rol binnen LTO Noord. Met 600 leden lukt het de afdeling goed om een vuist te maken en zaken aan te kaarten bij ‘de politiek’. Evert van Veenschoten vervult al zeven jaar een bestuurs- functie. Zijn portefeuille is ruimtelijke ordening.

Heb je zelf een agrarische achtergrond?
“Mijn vader had een zeugenbedrijf in Wekerom, hier op de Veluwe. Het was logisch dat ik naar de Hoge Landbouwschool in Dronten ging en vervolgens stapte ik in zijn voetsporen. Ruim twintig jaar heb ik een bedrijf met 2800 vlees- varkens gehad. In 2014 heb ik dat verkocht en ik werk nu vier dagen in de week voor Proflex, een bedrijf in betonnen vloeren en roosters voor
de varkenshouderij. De vijfde dag ben ik actief voor LTO.”

Wat doet LTO Noord ook al weer?
“LTO Noord spant zich in om de positie van boeren en tuinders te versterken in de negen provincies boven de Maas. We hebben lobbyis- ten in Den Haag en Brussel. Als afdeling Gelderse Vallei richten we ons op regionale onderwerpen. Van oudsher zijn hier veel pluimveehouders en varkensboeren actief. Zij moeten de ruimte krij- gen en op een gezonde manier verder kunnen. We staan naast onze boeren.”

Welke zaken spelen er zoal?
“Een actueel onderwerp is het redu- ceren van fijnstof. We overleggen met vergunningverleners om te laten zien welke maatregelen er in onze regio worden genomen. En we helpen pluimveehouders om in hun stallen nieuwe technieken te gebruiken. Ook zijn we bezig een collectief te smeden, waardoor boeren die in mestverwerking investeren Europese subsidie kunnen krijgen. Verder hebben we ervoor gezorgd dat pluimveehouders in Barneveld twee etages mogen bouwen. Het bouwperceel mag groter zijn dan de gebruikelijke 1,5 hectare. Op die manier kunnen zij voldoen aan de eis om kippen meer uitloop te geven.”

‘Er gebeuren veel positieve dingen’

Hoe maken jullie het verschil?
“Door steeds alert te zijn op plannen en nieuwe regels. En door in gesprek te gaan en te blijven met de regionale
overheidsinstanties. Twee keer per jaar is er met elke gemeente een overleg, en ook tussendoor is er veel contact. Op dit moment praten we bijvoorbeeld over de aanleg van glasvezelkabel in de buitengebieden.”

Hoe verloopt het contact met jullie leden?
“We luisteren goed naar wat er in de achterban leeft. Via nieuwsbrieven en social media houden we onze leden van alles op de hoogte. Ook organiseren we bijeenkomsten. En we helpen bijvoorbeeld individuele boeren om hun bedrijf door te ontwikkelen in een vergrijzende samenleving.”

Hoe ziet die hulp eruit?
“We participeren in het project ‘Vitaal Gelderland’. Speciale coaches houden onze boeren een spiegel voor en praten met
hen over toekomstscenario’s. Hoe houd je je bedrijf veerkrachtig en gezond? Ga je verbreden of verduurzamen? Is het misschien een optie om een gedeelte sierteelt erbij gaan doen? Maak je als varkensboer de overstap naar biologisch? Het gaat erom dat onze leden een richting kiezen die het beste past. Stilzitten is geen optie.”

Pakken de boeren het op?
“Er gebeuren veel positieve dingen. Neem bijvoorbeeld het initiatief Boeren- hart. Dat is een coöperatie die producten van boeren uit onze regio levert aan supermarkten. Op dit moment is het nog een kleinschalig project, maar we verwachten dat het zal groeien. De consument loopt warm voor streekproducten en is steeds vaker bereid daar iets voor meer te betalen. Zoiets geeft veel boeren een nieuw perspectief.”

Hoe gaan jullie de vergrijzende boerenstand te lijf?
“We trekken veel samen op met Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) en Plat- telandsjongeren Utrecht, twee vereni- gingen voor boeren tot 35 jaar. Zij hielpen bijvoorbeeld mee met het organiseren van het verkiezingsdebat bij Plantion en hun leden waren welkom. Ook als we met de gemeentes om tafel gaan, nemen we altijd iemand van AJK mee.”

Waarom was het verkiezingsdebat bij Plantion?
“Als LTO pleiten we voor een minister voor Landbouw en Voedsel. Toen we een locatie zochten om dat met onze leden
te bespreken, wees voormalig LTO- bestuurslid Willem Heemskerk ons op de afmijnzaal van Plantion. Dat was niet zo gek, want hij is commissaris bij Plantion. Maar bovendien spelen in de sierteelt en de landbouw veel vergelijkbare uitdagingen. Het is altijd goed om even bij elkaar in de keuken te kijken.”

Terug naar overzicht