fbpx

Positieve reacties, oog voor uitzonderingen

Kwekers die regelmatig kwaliteitsproducten (A1) bij Plantion aanvoeren, krijgen sinds medio vorig jaar op basis van objectieve criteria een betere veilpositie. Guus van Logtestijn: “Het is een van de initiatieven die we nemen om de klok te versterken.”

Waarom is er gekeken naar aanpassing van de veilvolgorde?
“Met het bestuur en de Raad van Commissarissen gaan we twee keer per jaar op bezoek bij aanvoerders van Plantion, groot en klein. Dan wordt ons vaak gevraagd of we iets meer kunnen doen voor de kweker die kwaliteitsproducten regelmatig bij Plantion veilt. Daar stonden we voor open, want we willen graag mooi assortiment op de klok. We hebben een model ontwikkeld waarbij producten in een bepaalde volgorde worden geveild, met duidelijke regels en afspraken.”

Hoe heeft Plantion dit aangepakt?
“Er is een werkgroep Kwaliteit en Regelmaat geformeerd met mensen vanuit verschillende disciplines, deels ook vertegenwoordigd in ons bestuur. Na inventarisatie van alle ins en outs heeft de werkgroep een document gemaakt. Dit is besproken in het managementteam van Plantion en daar zijn nog wat zaken bijgesteld. Vervolgens is het voorgelegd aan het bestuur en de Raad van Commissarissen. Ook met de Commissie van de Handel en in het kwekerskopersplatform is het voorstel getoetst. We wilden een breed draagvlak.”

Voor wie het heeft gemist: wat is er veranderd?
“We maken bij onze aanvoerders onderscheid tussen een kopgroep, het grote peloton en een groepje achtervolgers. Per veilgroep worden de producten van de kopgroep het eerst geveild, die van de achtervolgers het laatst. Aanvoerders uit het peloton komen in de kopgroep zodra zij producten van A1-kwaliteit veilen – vijf dagen per week en minimaal vijftien veildagen achtereen. De achtervolgers zijn de agenten en verwerkers die handel aanvoeren die elders op een klok is ingekocht. Zij moeten de historie van het product bij ons bekendmaken. Als het rechtstreeks van een kweker afkomt, dan mag het mee in het peloton, anders niet.”

Hoe zijn de eerste ervaringen?
“Vanaf mei 2018 hebben we het systeem stapsgewijs ingevoerd. Een paar eerste hobbels hebben we weggenomen. Bijvoorbeeld: wat te doen bij transportproblemen tijdens de aanvoer? Daarvan hebben we gezegd: bij legitieme redenen rekenen we dat de kweker niet aan. Verder hebben we besloten dat een koploper die een keer A2-kwaliteit levert en dat eerlijk in zijn kenmerk aangeeft, zijn partij die ene keer in het A2-blok veilt maar wel de koploperstatus behoudt. Dat geldt ook voor een koploper die dagelijks veel partijen aanvoert, waarvan een enkele partij een keuropmerking krijgt. Een bepaald percentage mag afwijken.”

Op de algemene ledenvergadering (ALV) in december waren er kritische geluiden van sommige kwekers.
“Vooropgesteld: we vinden het goed dat er vragen werden gesteld. Dat bewijst alleen maar het nut van de ALV. Het ging om twee dingen. Er zijn kwekers die de ene week een bepaald product veilen en de volgende week weer een ander product. Zij zouden daardoor nooit de koploperstatus kunnen krijgen. Ook trokken seizoenskwekers aan de bel. Sommigen van hen veilen al hun bloemen of planten bij ons, maar hebben te weinig productie voor vijf veildagen per week.”

Wat heeft Plantion met de vragen van kwekers gedaan?
“We hebben goede gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de seizoenskwekers en andere aanvoerders. Er komen uitzonderingen voor onze leden die beperkt zijn in hun productie- en aanvoermogelijkheden. Het uitgangspunt is om met een regeling te komen waarbij we kwekers op bedrijfsniveau beoordelen. Dat zal met ingang van het seizoen 2019-2020 gebeuren. Daarnaast hebben we de eis van vijftien dagen achtereen veilen gewijzigd: we tellen voortaan vanaf dag één in plaats van dag vijftien. Tot slot hebben we afgesproken om op basis van 2019 nog eens kritisch te kijken naar de minimale sorteringskenmerken van de producten die in de kopgroep worden geveild.”

Wat moet Kwaliteit en Regelmaat uiteindelijk opleveren?
“Een van onze aanvoerders zei letterlijk: ‘De veiling heeft lang zitten broeden, maar eindelijk is er wat moois uitgekomen!’. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar de overgrote meerderheid van kwekers en kopers staat er achter. We willen een veiling zijn die er voor zorgt dat vraag en aanbod op de klok zo goed mogelijk bij elkaar komen. Aanpassing van de veilvolgorde levert daaraan een positieve bijdrage.”

Terug naar overzicht