fbpx

Pittige start voor Hoofd Klokverkoop

‘Alles overziend, hebben we het goed gedaan’

Eva Asijee was nog geen drie maanden hoofd Klokverkoop toen het coronavirus de kop op stak. Nu de situatie langzaamaan normaliseert, is het tijd om terug te blikken op deze bijzondere periode. “Ik ben trots hoe we als team hebben gehandeld.”

Zo’n vier jaar geleden kwam Eva, net afgestudeerd, bij Plantion binnen op de afdeling ICT. Ze voelde zich snel thuis. Afgelopen najaar werd ze gepolst voor de functie Hoofd Klokverkoop. Twee weken dacht ze erover na alvorens een besluit te nemen. “Ik ben logistiek opgeleid. Deze functie heeft best wat logistieke componenten, alleen zit er ook een groot commercieel stuk aan. Ik heb altijd geroepen: ik ben geen commerçant. Uiteindelijk heb ik toch ja gezegd. Ik ga graag uitdagingen aan en dacht: als ik dit niet doe, krijg ik spijt. Tegelijkertijd had ik veel vertrouwen in de mensen met wie ik zou gaan samenwerken.”

Sinds december 2019 is ze zodoende verantwoordelijk voor onder meer het keur- en veilteam. “We zorgen ervoor dat alle aangevoerde producten geveild worden en voor een marktconforme prijs weggaan. Daarvoor is goede aanvoerbegeleiding, contact met kwekers, zeer belangrijk. We bellen, hebben afstemming over het aanbod en vangen geluiden op uit de markt. Als de producten verkocht zijn, geven we ook een terugkoppeling. Natuurlijk aan de kwekers, maar ook aan kopers, bijvoorbeeld als er vragen zijn geweest over de kwaliteit van een product.” Ook is Eva verantwoordelijk voor de relatiebeheerders die grotendeels onderweg zijn naar nieuwe of bestaande klanten.

Hoe kunnen we door?

In eerste instantie kon Eva zich nog normaal oriënteren op haar nieuwe baan. “Wat houdt deze functie in? Hoe geef ik invulling aan mijn taken en verantwoordelijkheden? En wat kunnen we met het team doen om een stap extra te zetten, zodat we allemaal met een fijn gevoel werken en het bedrijf goed draaiende houden? Ik had legio plannen. Wilde bepaalde processen aanpassen, collega’s meer verantwoordelijkheid geven om hen nog meer betrokken te maken.

Maar ja, toen kwam corona en was de enige vraag: hoe kunnen we door, in deze bijzondere situatie?” Op vrijdag 13 maart werden de eerste viruseffecten merkbaar. “We zagen landen op slot gaan en vroegen ons af wat dat voor ons zou betekenen. Wat gebeurt er met internationale aanvoer? Kunnen kwekers hun producten nog wel afzetten? De eerste week was echt dramatisch. Nooit eerder heb ik zo’n verslagenheid gezien bij kwekers, kopers en collega’s. Er werden prachtige producten aangeleverd, maar door alle onzekerheid werd er amper verkocht. Daarna kwam er gestaag herstel, omdat de Nederlandse markt grotendeels intact bleef. Mensen maakten het thuis gezellig, stuurden elkaar een bloemetje. Ineens draaiden we op de toppen van ons kunnen.”

Begrip voor keuzes

Achter de schermen namen Eva en haar team ingrijpende besluiten. Het veilteam werd bijvoorbeeld opgesplitst: de ene helft werkte bij Plantion, de andere helft werkte thuis. “Een kwestie van risico’s spreiden. We hebben zeven mensen die kunnen veilen en kunnen het ons niet permitteren dat ze allemaal uitgeschakeld raken.” Ook op commercieel vlak werden keuzes gemaakt. “We wilden vooral het product van vaste aanvoerders blijven waarderen.

Het prachtige aanbod van ‘gelukszoekers’ die zeer sporadisch leveren, hebben we soms afgezegd.” Aan koperszijde werd in overleg met andere afdelingen ruim baan gemaakt voor Kopen Op Afstand. “En in de afmijnzaal hebben we besloten om het aantal zetels te halveren. Best lastig. Dan moet je ineens tegen mensen die hier al vele jaren inkopen, zeggen dat ze een ander plekje moeten zoeken of geen vaste plek meer hebben. Zulk nieuws vindt niemand leuk, maar er is wel begrip.”

Lessen voor de toekomst

Hoewel de dreiging van corona nog niet weg is, kijkt Eva tevreden terug. “Als je alles op een rijtje zet, hebben we het als Plantion goed gedaan. Je doet het natuurlijk nooit voor iedereen goed, omdat je bepaalde keuzes moet maken.

Wat voor onze voeten kwam, hebben we zo goed mogelijk geprobeerd op te ruimen”, Ze hoopt de ervaringen mee te kunnen nemen naar de toekomst. “En dan vooral: veel met elkaar communiceren, korte lijnen houden, intensief samenwerken. We hebben laten zien dat kwekers, kopers en Plantion vooruitgang kunnen bereiken door het samen te doen. Laten we dat vasthouden.”

 

 

 

Terug naar overzicht