fbpx

Ondernemingsraad: ‘Samen staan we sterk’

Opkomen voor de belangen van medewerkers, meepraten over het ondernemingsbeleid en het volgen van de bedrijfsontwikkelingen. Dat is wat de ondernemingsraad (OR) doet. En nog beter wil gaan doen. “Samen maken we Plantion nog sterk er.”


“We staan voor een uitdagend jaar”, zegt Harry Groote. Hij is sinds 2016 OR-voorzitter en wil het orgaan samen met de overige leden verder professionaliseren. “Dit jaar zijn er in september verkiezingen. Daar gaan onze collega’s binnenkort meer van horen.” In de OR van Plantion zitten verder Arie Houtman, Gerdie van den Broek, Helma Hoekjan, Eva Asijee, Arjan de Mik en Mala Baboelal. Gemiddeld komen zij negen keer per jaar bijeen. Steeds kort daarna is er een overleg met de directie van Plantion. Harry: “We stellen samen de agenda vast. Bij het agendapunt ‘mededelingen’ kan de directie nieuwe ontwikkelingen aan de orde stellen.”

Meepraten en adviseren
De raad is volgens de OR-leden een belangrijk orgaan. Eva: “We behartigen de belangen van alle medewerkers, of ze nu wel of niet bij een vakbond zijn aangesloten. Ook worden we in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over bedrijfseconomische ontwikkelingen. We bepalen geen beleid, maar kunnen wel meepraten en adviseren. Er is bovendien instemming van de OR nodig voor regelingen die niet in de cao zijn opgenomen.” De OR wil haar werk zichtbaarder maken en meer gevoed worden door collega’s. Eva: “We communiceren wel, alleen wordt er nog te weinig mee gedaan.” Een tijdje geleden hebben de leden samengezeten en een plan van aanpak gemaakt om de positie van de OR te versterken. In het plan staan allerlei verbeterpunten. Zo is er in de samenstelling van de OR inmiddels een betere balans tussen kantoor- en productiemedewerkers.

Succesvol opgepakt
Dat de OR opkomt voor de algemene belangen en echt iets kan betekenen, blijkt wel uit het overleg over de pauzetijden. Volgens de cao hebben mensen die tweeënhalf uur achtereen werken, recht op tien minuten pauze. In de distributie kwam dit in het gedrang. Helma: “We hebben dit aangekaart. Door pauzes in te roosteren, lukt het nu wel.” Ook de komende tijd staan er belangrijke onderwerpen geagendeerd. Een daarvan is de (ongewenste) aanwezigheid van kopers op de werkvloer bij de afdeling distributie. Harry: “Het streven is om binnen één uur na einde veiltijd alles te hebben klaarstaan. Maar wanneer er karren weggetrokken worden, verstoort dat het proces. De distributie wordt daarop afgerekend en dat is volgens ons niet terecht. De arbowerkgroep, met daarin twee OR-leden, buigt zich hierover.”

Elkaar aanvullen
De OR-leden voeren hun taak met plezier uit. Deels in hun vrije tijd, deels tijdens werkuren. De meesten zijn gepolst voor de functie. Helma: “Je komt veel te weten. Wie zijn er lid van de coöperatie? Ik denk dat er maar weinig medewerkers zijn die het precies weten.” Eva: “Het is ook goed voor je algemene ontwikkeling.” Mala: “Samen met Arjan zit ik in de werkgroep financiën. We bekijken vier keer per jaar de kwartaalcijfers en nemen de jaarcijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar door.” Ook Harry ziet voordelen. “Als je een bijdrage kunt leveren aan een goede sfeer binnen de organisatie, dan doe je dat graag.” Hoewel de OR-leden soms zaken ter discussie tellen, verloopt de samenwerking met de directie soepel. “Peter Bakker zegt altijd: ‘Als jullie meer horen dan wij, dan komen wij dat graag te weten’. De directie en de OR moeten elkaar aanvullen. Samen staan we sterk.”

Terug naar overzicht