fbpx

Dossier betrokkenheid – Deltawind

Het in 1989 opgerichte Deltawind in Oude-Tonge is een van de grootste lokale energiecoöperaties van Nederland. Ruim 2.400 leden investeren samen in projecten voor duurzame energie. Deltawind is eigenaar van 23 windturbines op en nabij Goeree-Overflakkee. Monique Sweep is uitvoerend bestuurder.

Hoe betrokken zijn de leden bij Deltawind?

“Onze leden zijn lokale particulieren. Al 31 jaar betrekken we de omgeving Goeree-Overflakkee bij onze projecten. Daarmee creëren we bewustzijn en houden we de opbrengsten lokaal. Leden kunnen in de coöperatie financieel participeren, maar dat is geen must. Wel spreken we hen aan op keuzes die zij maken op het gebied van duurzame energie. Leden blijven in de regel lang lid, een klein deel is echt actief betroken. Zo’n 20 procent neemt deel aan activiteiten, 10 procent bezoekt de ledenvergaderingen.”

Wat doet u zoal om leden betrokken te houden?

“We hebben een Ledenraadpleging, vaak op zaterdagochtend met een ontbijt en externe sprekers. We gaan dan dieper in op een project. Een succesformule! Ook organiseren we open dagen, bijvoorbeeld bij een windpark in aanbouw. Verder krijgen actieve leden het introductieprogramma van NCR aangeboden. En we helpen leden bij het verduurzamen van hun woning.”

Hoe draagt dit bij aan het succes van Deltawind?

“Juist het lokale karakter van Deltawind is een belangrijk deel van ons succes. Daarnaast zijn er ook leden die vooral geïnteresseerd zijn in financiële participatie, maar wel met het argument om in lokale verduurzaming te investeren.”

Hoe is ledenbetrokkenheid binnen de coöperatie georganiseerd?

“We investeren hierin vanuit marketing en communicatie. Maar ook vanuit bestuur en directie is hier veel aandacht voor. Vragen van leden komen terecht bij één persoon.”

Welke ideeën zijn er om de betrokkenheid verder te vergroten?

“Een belangrijke stap is dat wij zijn overgegaan op een monistisch bestuursmodel, waarbij toezichthouders en uitvoerders samen één bestuur vormen. We zien de focus bij bestuursleden hierdoor veranderen. De toezichthouders gaan zich ook actief inzetten voor ledenbelang.”

Terug naar overzicht