fbpx

‘Glastuinbouw ondernemers nemen het voortouw bij transitie’

Als burgemeester van Westland bezocht Sjaak van der Tak vaak de glastuinbouw. Hij maakte het ondernemerschap van dichtbij mee.
Toen
hem in 2017 gevraagd werd voorzitter te worden van Glastuinbouw  Nederland, twijfelde hij geen moment.

 

Hij is geboren en getogen in Rotterdam, toch ook een ondernemende stad. Maar als je over ondernemerschap praat, dan praat je over glastuinbouw, volgen Sjaak van der Tak. “Ik ben daar echt voor gevallen. Nederland levert absolute topkwaliteit aan heel Europa. En ook in de uitdagingen van deze tijd nemen glastuinbouwondernemers weer hetvoortouw. Ik heb het in mijn functie daarom reuze naar mijn zin!”

 

Wat doet Glastuinbouw Nederland?

“Wat wij doen, is het individuele belang van kwekers omzetten in een collectief belang. En van daaruit invloed uitoefenen op de overheid, in Nederland en
Europa. Daar laten we zien dat Nederlandse glastuinbouwbedrijven ondernemend zijn. Maar ook dat zij beseffen dat er in de samenleving zaken aan de
hand zijn waar ze iets mee moeten.”

 

Op welke zaken doelt u?

“De energietransitie betekent dat we ook als kwekers van het gas af moeten. Dat gaat lukken. Andere zaken zijn biologisch telen en het goed omgaan met
water. Ook daarin zetten we stappen. Opvolging is eveneens een kwestie. Het bedrijf overnemen van je ouders of familie is geen automatisme meer. Gelukkig zie ik ook veel goed opgeleide jongeren die daar wel voor kiezen.”

 

Hoe helpt u de ondernemers?

“Het mooie is dat onze ondernemers het vooral zelf doen. Zij zijn vertegenwoordigd in landelijke gewascommissies en in de ondernemersgroepen
energie, arbeid, plantgezondheid en water. Dáár wordt beleid gemaakt en komen innovatieve ideeën tot stand. Als Glastuinbouw Nederland luisteren we, steken we een helpende hand toe en lobbyen we bij Rijk, provincie en gemeente. Dat levert soms iets goeds op, zoals de stichting Kennis in je Kas oftewel KIJK.”

 

Wat houdt KIJK precies in?

“Noem het maar de research & development van de glastuinbouw. Er werd natuurlijk al veel aan onderzoek gedaan, maar er is meer nodig om te zorgen dat
de glastuinbouwsector voorop blijft  lopen in de wereld. Met KIJK kunnen we programma’s als Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid financieel en inhoudelijk beter ondersteunen. In september heeft de minister een ‘verbindendverklaring’ afgegeven.”

 

Wat betekent dat?

“De verbindendklaring voor gewasoverstijgend onderzoek houdt in dat alle glastuinbouwondernemers in Nederland bijdragen aan de financiering van KIJK.
Zij betalen 350 euro per hectare. Dat levert jaarlijks 3 miljoen euro op, de overheid verdubbelt dat tot 6 miljoen. Ik ben tevreden met deze constructie.
Het is een mooi voorbeeld van hoe individueel ondernemerschap vertaald wordt naar collectief belang.”

 

Hoe kijkt u naar Plantion?

“Plantion vind ik letterlijk een goede zaak. Ik ben sowieso erg gecharmeerd van het coöperatiemodel, waarbij vanuit individuele belangen samenwerking
wordt gezocht. Het is daarbij de kunst om korte lijnen te organiseren, zonder al te veel schijven. Plantion richt zich met haar marktplaats op bloemisten en dient de belangen van haar leden en andere aanvoerders op een goede manier.”

Terug naar overzicht