Naar beneden Naar boven

Manon Janssen

Manager Financiën
(+31) 0318 - 661722
manonjanssen@plantion.nl

Bemiddelen, helpen
en ondersteunen

Meldpunt

Het meldpunt van Plantion biedt haar leden ondersteuning op financieel, juridisch en personeelsgebied en bij teelt-technische vragen.
U kunt uw vraag melden via onderstaand e-mailadres. De coöperatie beoordeelt deze vraag en kan vervolgens bemiddelen, helpen, ondersteuning bieden en/of de vraag neerleggen bij een deskundige in het betreffende gebied.

Indien uw vraag intern opgelost kan worden dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien uw vraag extern uitgezet dient te worden, dan wordt u vooraf over de kosten geïnformeerd.

Club van 100; “Door samen te investeren in kennis blijven we voorop lopen in de sierteelt”

Plantion heeft zich in februari 2016 aangesloten bij het Vriendenplan Wageningen UR Glastuinbouw Club van 100

Wageningen UR Glastuinbouw heeft de ‘Club van 100’ opgericht, waarmee toeleveranciers in de glastuinbouw laagdrempelig toegang krijgen tot de brede expertise van Wageningen UR Glastuinbouw en mede bijdragen aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. Hiermee nemen deze bedrijven mede verantwoordelijkheid om de kennisinfrastructuur mede in stand te houden en voor de uitvoering van het innovatie-gedreven onderzoek en pre-competitieve projecten.

De helft van het ingebrachte jaarbedrag kan aangewend worden voor diensten welke geleverd worden door Wageningen UR Glastuinbouw. Een dienst kan bijvoorbeeld zijn: consultancy, korte haalbaarheidsstudie, literatuurstudie, het houden van een presentatie over een bepaald onderwerp, het beschikbaar stellen van faciliteiten voor bijvoorbeeld demonstratie activiteiten.
U kunt ook denken aan teeltbegeleiding.

Voor het stellen van uw vraag kunt u een e-mail sturen naar Manon Janssen (ManonJanssen@Plantion.nl).

Dit meldpunt is alleen voor leden van de coöperatie Plantion.

Manon Janssen

(+31) 0318 - 661722
manonjanssen@plantion.nl