fbpx

Samenwerking tuinbouwgebied NEXTgarden bekrachtigd

23-06-2017

Vele partijen werken samen aan een innovatief, duurzaam en aantrekkelijk tuinbouwgebied
“NEXTgarden”. Om dit te bekrachtigen hebben Gemeente Lingewaard en provincie Gelderland een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin staan afspraken over het investeren van ruim €5
miljoen in het gebied. Verder is afgesproken dat provincie en gemeente tot en met 2020 samen
sturing geven aan projecten rondom:
1. verbeterde toekomstmogelijkheden (marktpositie, innovatie, duurzaamheid) voor de
tuinbouw;
2. een leefbaarder gebied voor bewoners;
3. een versterkte ruimtelijke kwaliteit;
4. verkeersontsluiting van het gebied.

Theo Peren, wethouder van gemeente Lingewaard: “Voorbeelden van projecten waar we aan
werken zijn experimenten met de teelt in kassen van tropische kruiden en gewassen, zoals
kurkuma en gember. Gelderse bedrijven importeren en verwerken veel van die producten, slimme
lokale teelt kan hier duurzamer voor zijn. Ook ondersteunen we de teelt van waterlinzen, een
plantaardige alternatieve eiwitbron. Dit soort nieuwe teelten geeft kansen voor nieuw
ondernemerschap in het gebied.”

Onder de vlag van Greenport Gelderland wordt er in het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen ook
met gemeente Overbetuwe, Greenport Arnhem-Nijmegen, Stichting Stol, LTO Noord Glaskracht,
Rabobank Oost Betuwe en Plantion samengewerkt. Deze partijen hebben een intentieverklaring
ondertekend. Zo slaan ondernemers en overheid de handen ineen om het tuinbouwcluster te
versterken. Bij een reeks van projecten doen ook kennis- en onderwijsinstellingen mee, zoals
Wageningen UR, Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein.

Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van provincie Gelderland: “Een van de ambities is om in
NEXTgarden tot het eerste klimaatneutrale tuinbouwgebied van Nederland te komen.
Energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het verbinden van het gebied aan de
bestaande warmtenetten in de omgeving zijn hiervoor belangrijke stappen. Samenwerking, binnen
en buiten het gebied, is hiervoor cruciaal.”

Bekijk hier de getekende intentieverklaring

Terug naar nieuwsoverzicht