fbpx

Plantion 100 jaar!

13-01-2017

Omzet sinds 1917 gestegen van 7.800,84 gulden naar 99,5 miljoen euro

PLANTION VIERT HONDERD JAAR MARKTPLAATS VOOR BLOEMEN EN PLANTEN

Vanochtend om 06.00 uur werd bij de klok van Plantion stilgestaan bij het feit dat precies honderd jaar geleden enkele kwekers in Utrecht de basis legden voor de huidige coöperatie en het bedrijf Plantion. Voor de tribune hield algemeen directeur Peter Bakker een toespraak. Plantion trakteerde haar klokkopers op jubileumgebak.

In een periode van grote onzekerheid (Eerste Wereldoorlog) richtte een groep dappere mannen in Utrecht op 12 januari 1917 Bloemen- en Plantenveiling Utrecht en Omstreken op. Zij legden daarmee de basis voor het huidige Plantion, dat in 2008 na een fusie van Veiling Vleuten en Bloemenveiling Oost Nederland tot stand is gekomen.

De geschiedenis van de Oost-Betuwse tak van Plantion gaat ook ver terug maar kende een ander verloop. Tot aan de afsplitsing van The Greenery, in 1996, was er sprake van een gemengde veiling met zowel groente & fruit als bloemen & planten. Pas met de oprichting van Bloemenveiling Oost Nederland ontstond hier een puur op de sierteelt gerichte marktplaats.

Meer omzet en handelingen
In de loop van honderd jaar is er uiteraard veel veranderd. Op de eerste veiling in Utrecht staken kopers hun hand op, bij Plantion is het veilproces computergestuurd en draaien er drie klokken tegelijk. Het aantal handelingen is toegenomen van 360 naar 6.000 transacties per uur. En de omzet is gestegen van 7.800,84 gulden in het eerste jaar naar 99,5 miljoen euro in 2016; zonder inflatiecorrectie 30 duizend keer zoveel.

Overigens kwam de omzet van Plantion in 2016 wat hoger uit dan het zich eerst liet aanzien, dankzij een uitstekende decembermaand met hoge prijzen voor onder andere Amaryllis. Ten opzichte van 2015 steeg de omzet 8,7 procent.

Dankbaar, respectvol
Verwerving van het predicaat ‘koninklijk’ zit er voor het ‘honderdjarige’ Plantion niet in, aangezien dit al eerder is toegekend aan Royal FloraHolland. Dat neemt niet weg dat bestuur, Raad van Commissarissen, directie en medewerkers dankbaar en met respect terugkijken op de geschiedenis van Plantion. Utrechtse bloemen- en plantenkwekers zagen in 1917 het belang van een collectief handelen en vele generaties later vormt die coöperatieve gedachte nog altijd de basis van Plantion.

In de loop van het jaar vinden er dan ook enkele festiviteiten plaats. Te beginnen met ‘een dagje Burgers’ Zoo’ voor de medewerkers. Verderop in het jaar, op 17 juni, is er bovendien een feestdag voor alle relaties van Plantion.

Bekijk de video van de feestelijke ochtend hier.

Terug naar nieuwsoverzicht