Model Coöperatie Plantion U.A.

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Coöperatie Plantion.

Plantion bestaat uit een bestuur van vijf leden (kwekers). Deze vijf leden vormen samen met 3 externen de Raad van Commissarissen. Zij vormen met elkaar de Personele Unie.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt gevormd door het bestuur van de coöperatie en Royal FloraHolland (RFH). RFH bezit 35% van de aandelen van de Coöperatie Plantion.

Het bestuur benoemt de algemeen directeur.

De directie stuurt Plantion BV aan en houdt contact met de Personele Unie. Ook de Raad van Commissarissen oefent invloed uit op Plantion BV en andersom.

Coöperatie Plantion

Plantion is een coöperatie. Onder de coöperatie van Plantion vallen het bedrijf Plantion, de leden van Plantion (kwekers), aandeelhouders en het bestuur ‘de Personele Unie’. Bij Plantion zijn Nederlandse kwekers van bloemen en planten lid. Met hun producten, vakmanschap en betrokkenheid vormen zij de basis van de coöperatie.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

De leden zijn de belangrijkste aandeelhouders van Plantion. Ze komen samen bij Plantion voor de Algemene Ledenvergadering en deze vergadering is het hoogste orgaan van de Coöperatie Plantion. Twee keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats: in juni en december. De leden stemmen in deze vergadering in ieder geval over belangrijke zaken zoals statutenwijziging, ontbinding, de jaarrekening en de begroting.

Aandeelhouders (AvA)

Royal FloraHolland (RFH) is een aandeelhouder van Plantion en bezit 35% van de aandelen. Samen met het bestuur coöperatie (5 leden kwekers) vormen zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Personele Unie

Plantion heeft een bestuur dat boven haar staat en deze heet de Personele Unie. De Personele Unie bestaat uit het bestuur coöperatie en Raad van Commissarissen. Het bestuur coöperatie bestaat uit 5 leden (kwekers). De Raad van Commissarissen bestaat uit dezelfde vijf leden (kwekers) samen met 3 externen. De directie van Plantion BV houdt contact met de Personele Unie. Ook de Raad van Commissarissen oefent invloed uit op Plantion BV en andersom.

De coöperatie Plantion wordt dus bestuurt door het bedrijf Plantion, de leden van Plantion, de personele unie en de aandeelhouders van het bedrijf Plantion.

Model Coöperatie Plantion U.A.

Coöperatief ondernemen

Meer weten over coöperatief ondernemen?

Lees meer