fbpx

Zorgelijke financiële situatie BPL Pensioen

24-10-2019

BPL Pensioen heeft onlangs alle werkgevers geïnformeerd over de slechte financiële situatie waarin het zich bevindt. De kans dat de premie omhoog gaat en/of de pensioenuitkering naar beneden gaat is reëel.
Alle werknemers krijgen op korte termijn een brief met daarin een uitleg over de zorgelijke financiële situatie en de mogelijke maatregelen die BPL Pensioen moet nemen. De dekkingsgraad van BPL Pensioen is te laag waardoor ingrijpen noodzakelijk is.
BPL Pensioen geeft aan dat de volgende maatregelen mogelijk zijn:
• Verlaging opbouwpercentage en/of verhoging pensioenpremie
Sociale partners zijn in gesprek om nieuwe afspraken te maken over de pensioenopbouw en de pensioenpremie. Eventuele nieuwe afspraken hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Verlaging van het opbouwpercentage betekent dat werknemers minder pensioen opbouwen. Verhoging van de pensioenpremie betekent dat werkgevers en werknemers mogelijk meer premie gaan betalen.
• Verlaging van de opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen
Het verlagen van pensioenen is een ultieme maatregel, maar iedereen die pensioen opbouwt of een pensioenuitkering krijgt moet hiermee rekening houden.
Het Bestuur van BPL Pensioen is in overleg met sociale partners over de te nemen maatregelen. Sociale partners moeten nieuwe afspraken maken over de pensioenregeling en zijn hierover met elkaar in gesprek.
BPL Pensioen verwacht voor eind 2019 duidelijkheid te hebben over de mogelijke maatregelen.
Let op: dit gaat niet over het pensioen dat door medewerkers van Plantion is gespaard bij Centraal Beheer vóór 2019. Dat pensioen staat vast en is gegarandeerd.