fbpx

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

24-10-2019

Je hebt vast al iets gehoord over de nieuwe wet WAB. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans wil het kabinet knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken. Door middel van een pakket aan maatregelen zouden de verschillen tussen vast en flexibel verkleind moeten worden en moeten werkgevers gestimuleerd worden werknemers sneller in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet met de nieuwe maatregelen flexibel werk beter regelen. De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking, waardoor ook Plantion met de nieuwe maatregelen te maken krijgt.
Maatregelen:
• Verruiming van de ketenregeling;
• Meer bescherming voor oproepkrachten;
• Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers als voor vaste medewerkers;
• De introductie van een cumulatiegrond bij ontslag;
• Een transitievergoeding vanaf het begin van het dienstverband;
• Een lagere WW-premie bij een vast contract.