fbpx

Nieuwe release kloksoftware, wat betekent dat voor u?

03-03-2017

Zoals nu de planning is, veilen we donderdag 16 maart 2017 voor het eerst met de nieuwe kloksoftware.

In deze release zijn de bekende issues opgelost en is er nieuwe functionaliteit toegevoegd voor kopers en veilingmeesters. De functies opvragen nota en laadlijst op de tribune zijn vanaf de eerste veildag met de nieuwe kloksoftware niet meer beschikbaar.

Wat is opgelost?
Het aantal nog te veilen aantal LD (ladingdragers) in de veilgroep, bij B en C partijen werd niet correct weergegeven, dit is opgelost.
Wat is nieuw?
Minimum afname en veelvoud standaard 1 bij grote partij.
Bij het op de klok verschijnen van een GP (partij bestaande uit meerdere identieke LD’s) staat de minimale afname en veelvoud standaard op 1, tot nu toe was dit standaard 1 LD of een veelvoud, de veilingmeester hoeft dit dus niet meer eerst aan te passen wat het proces ten goede komt.

Gebruik RFID tag in veilsysteem i.p.v. ladingdragernummer.
Na een aantal maanden succesvol proefgedraaid te hebben met RFID tags naast de vertrouwde barcodes met karnummer, komt het karnummer op de klok en in KOA te vervallen, in plaats daarvan zal het 6 cijferige briefnummer worden getoond. De barcode blijft nog wel even op de LD aanwezig ten behoeve van het printen van de distributiebonnen, maar zal op termijn geheel verdwijnen.

Tonen minimum prijs in klokcirkels
De minimumprijs zal voor elke partij getoond worden, dit is de prijs die minimaal gehaald moet worden om de partij te verkopen, als deze prijs niet wordt gehaald, wordt het product vernietigd. De minimumprijs zal zichtbaar zijn door een blauwe dot in de klokcirkel, welke naar geel veranderd op het moment dat met een extra ronde wordt geveild om aan te geven dat in de extra ronde deze minimumprijs niet van toepassing is. Het kan hier gaan om de VBN minimumprijs en om de kweker-minimumprijs. In beide gevallen geldt, minimumprijs niet gehaald, product wordt vernietigd.

Tonen naam audio aanvrager op veilingmeesterscherm
Tot nu werd bij een audioaanvraag vanuit de tribune of vanuit het KOA programma, bij de veilingmeester alleen het banknummer van de betreffende koper getoond, wat niet altijd tot herkenning van de interrumperende koper leidde. In de nieuwe situatie wordt ook de naam van de koper of organisatie getoond die een verzoek tot communicatie met de veilingmeester. Op deze wijze zal het overleg tussen veilingmeester en koper naar wij verwachten prettiger en duidelijker verlopen.

Eén op één gesprek tussen veilingmeester en opsteker
In de nieuwe situatie kan de veilingmeester met de opsteker overleggen zonder dat dit hoorbaar is in de tribune of op KOA.
Foto’s ook tonen op het veilmeesterscherm
De foto’s die op het klokfront en in KOA getoond worden zijn vanaf nu ook zichtbaar op het scherm van de veilingmeester.

Wat is verdwenen?

Verdwenen is, zoals hiervoor beschreven, het karnummer in de klok en KOA. Dit wordt ondervangen door het briefnummer. Ook verdwenen is de functie in de tribune met betrekking tot het opvragen van de laadbon en de nota, dit was al niet meer actief, maar is nu ook niet meer zichtbaar in het menu van de tribunewerkplek. Voor u betekent het dat bij afmelden van de bank één keer minder op de toets SEL (select) drukt alvorens te bevestigen met de toets OK.
In zijn algemeenheid zult van de wijzigingen in de software weinig tot niets merken, alleen dat het bijdraagt aan de verdere professionalisering van de processen in de afmijnzaal.
Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de veilingmeesters of tot Gerrit Kremer.