Tarieven 2024

Verbindend in cijfers – Vind hier alle informatie over de tarieven voor inkopers over 2024. Aan de verschillende diensten van Plantion zijn kosten verbonden. De belangrijkste tarieven worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie.

Als je producten bij Plantion koopt, kun je deze betalen via automatische afschrijving. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Pinnen kan bij uitzondering en niet voor online-aankopen. De kosten bedragen dan € 10,00 per factuur. Contante betaling is niet mogelijk. 

Alle tarieven op een rij

Administratiekosten (klok, (digitale) bemiddeling, Shop & Go)
De administratiekosten bedragen € 10,00 voor elke maand waarin wordt gekocht (in rekening gebracht op de eerste factuur van de betreffende maand).

Bijdrage Commissie van Handel (klok)
Bij de eerste klok of klokvoorverkooptransactie in 2024 wordt eenmalig € 25,00 gefactureerd als bijdrage voor de Commissie van Handel.

Collectiviteitsheffing (klok, (digitale) bemiddeling)
Over de gekochte productomzet bij klok en bemiddeling wordt 0,22% aan collectiviteitsheffing ingehouden. Deze gelden worden aangewend voor het ondersteunen van consumentenmarketing, bijdrages aan brancheverenigingen en sector gerelateerde kosten.
Bij aankopen van Shop & Go is de heffing geïntegreerd in de verkoopprijs.

Serviceheffing (klok, (digitale) bemiddeling)
Over de gecombineerde productomzet bij klok en bemiddeling wordt middels een schijvenstelsel serviceheffing in rekening gebracht:

De heffing bij Shop & Go is geïntegreerd in de verkoopprijs.

Transactieheffing (klok, digitale bemiddeling)
Ten behoeve van de fysieke verdeling van producten is er bij klok en digitale bemiddeling een heffing van € 1,10 per aangekochte partij.

KOA
Voor elke partij gekocht via KOA wordt een aanvullende transactieheffing van € 0,20 in rekening gebracht.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over onze tarieven? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Foto van Klantenservice
Klantenservice

Klantenservice