fbpx

Direct gelegen
aan de A12 en de A30

Disclaimer

De informatie op deze website, in e-mail en bijlagen van Plantion BV en haar gelieerde ondernemingen (hierna Plantion) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Plantion kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.

Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Plantion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze e-mail, bijlagen, website of daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om de website of daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van de website en ontvanger van de e-mail. Plantion staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. Plantion behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze website en in de e-mail geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Plantion.

Plantion kan niet garanderen dat de website juist, volledig, te allen tijde beschikbaar en/of vrij van fouten is. De website is een openbare website en informatie daarop is vrij toegankelijk en wordt niet beschermd van vertrouwelijkheid. Plantion is niet aansprakelijk in geval de website niet juist, volledig, beschikbaar is en/of fouten bevat. Ook is Plantion niet aansprakelijk indien er onverhoopt virussen op de website actief zijn, zowel op de website zelf als in eventuele bestanden die gedownload kunnen worden vanaf de website.

Gebruik van cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Plantion gebruikt cookies voor het functioneren van de website, het meten van bezoekers en het weergeven van twitterberichten.

Bedrijfsreglement

Op al onze diensten en overige werkzaamheden is het bedrijfsreglement van toepassing.