fbpx

Werkgroep ARBO

24-10-2019

RI&E
In 2015 is er een Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) opgesteld. Hieruit is een plan van aanpak geresulteerd waarin 62 risico’s zijn beschreven. Deze risico’s zijn in de afgelopen jaren door de Arbowerkgroep opgepakt en afgehandeld. Op maandag 26 augustus 2019 is het plan van aanpak getoetst door een externe partij. Benieuwd wat hier uitgekomen is? Het nieuwe plan van aanpak is in te zien op Mijn Plantion (commissies, documentatie).

Muziek op de werkvloer
Naar aanleiding van de vraag naar muziek tijdens de distributie is een enquête gehouden onder de distributiemedewerkers over hun muziekvoorkeur. Uit de 59 reacties komt vooral naar voren dat een mix van pop, rock, dance en klassiekers de voorkeur heeft. De genres metal, soul en funk worden het minst vaak genoemd. Een enkeling geeft aan geen voorkeur te hebben of geen muziek te willen horen. Deze uitkomsten worden meegenomen in de voorbereidingen van de pilot.