fbpx

STAPELWAGENS 

02-03-2017

Aanvoerders en klanten van Plantion huren voor het transport van bloemen en planten stapelwagens van Royal FloraHolland. De stapelwagens worden bij Plantion uitgegeven, ingenomen en beheerd. Buiten het veilingterrein mogen stapelwagens alléén dan gebruikt worden, wanneer ze met een gehuurde, aangebrachte slotplaat uitgerust zijn. Wij wijzen er hier nogmaals op, dat stapelwagens uitsluitend voor het transport van snijbloemen en planten gebruikt mogen worden. Het gebruik van stapelwagens zonder slotplaten buiten daarvoor aangewezen plaatsen kan een geldboete overeenkomstig het sanctiebeleid van Royal FloraHolland tot gevolg hebben.

Interne nachthuur en boxcontracten

Om ook tijdens het seizoen, wanneer de vraag naar stapelwagens bijzonder groot is, een voldoende beschikbaarheid van stapelwagens te kunnen waarborgen, wordt door Royal FloraHolland de zogenaamd ‘interne nachthuur’ ingezet. Wanneer de interne nachthuur wordt ingezet, worden alle stapelwagens, die ’s nachts op het veilingterrein in de boxruimtes aanwezig zijn, geteld en wordt eventueel een heffing in rekening gebracht. Om het aantal stapelwagens vast te leggen, waarvoor in het kader van de Interne nachthuur geen kosten ontstaan, bestaan zogenaamde. boxcontracten.

Onderzoek in maart

Aangezien we binnen Plantion constateren dat we vaker geconfronteerd worden met een tekort aan stapelwagens in het verdeelproces wordt er gestart met een onderzoek om te bepalen of het gebruik van interne  nachthuur en boxcontracten ons hierin kan helpen. In maart starten we met een analyse fase waarbij op dagelijkse basis bij alle boxhouders en huurders van het groothandelscentrum de stapelwagens in de box geteld zullen worden. In april zullen deze gegevens geëvalueerd worden.

Uitgebreidere informatie over de thema’s interne nachthuur en boxcontracten, als ook een kalender voor de interne nachthuur 2017 vindt u op de website van Royal FloraHolland.