fbpx

Kwaliteit en regelmaat

03-07-2019

De afgelopen periode is er vaak gesproken over Kwaliteit en Regelmaat (KR). Niet iedereen kon zich even goed vinden in de onderliggende regelgeving en deze is daarom nog eens goed tegen het licht gehouden en op onderdelen aangepast. Deze aanpassingen gaan in op 8 juli.

Het project beoogt de regelmatige aanvoerder te belonen door zijn regelmatig aangevoerde producten voorin de betreffende veilgroep te veilen.

Tevens heeft dit project tot doel om 5 dagen per week een zo compleet mogelijk productenpakket op de klok aan te bieden. Hierdoor kunnen kopers zoveel mogelijk de benodigde bloemen en planten kopen, waardoor de marktplaats als geheel voor u als aanvoerder aantrekkelijk is en blijft.

In de loop van deze week ontvangt u een extra nieuwsbrief waarin de werking van KR nog eens wordt uitgelegd. Ondertussen houden we de vinger aan de pols en zullen we de uitkomsten regelmatig evalueren.