fbpx

Aanpassing huurstructuur bloemenemmer Fc566 zorgt voor gelijk speelveld

27-12-2018

Op 1 januari 2019 passen we de huurstructuur van de Fc566 en Fc596 aan. Bij uitgifte heffen we tweemaal het huurbedrag en betalen eenmaal huur weer terug aan de aanvoerder bij aanvoer via Royal FloraHolland, Plantion of Veiling Rhein-Maas. Hiermee voorkomen we oneigenlijk gebruik van de fustpool. Voor de koper verandert er niets.

De laatste jaren neemt het oneigenlijk gebruik van Fc566 en Fc596 toe. Dit zorgt voor huurderving voor onze fustpool, maar ook voor een ongelijk speelveld. Met de aanpassing van de huurstructuur heffen we dit op.

Aanpak ongelijk speelveld
Bij oneigenlijk gebruik gaat het onder andere om bedrijven die fust afhalen bij onze fustloodsen, dit fust gebruiken voor handelsstromen en deze niet via een veiling afrekenen. In dit geval wordt maar één huurdeel per fustroulatie afgedragen in plaats van de benodigde twee. Bedrijven die niet via een veiling afrekenen hebben hiermee voordeel ten opzichte van bedrijven die dit wel doen. Dit speelt hoofdzakelijk bij de bloemenemmer Fc566 en bijbehorend opzetrek Fc596. Door de huurstructuur aan te passen heffen we dit ongelijke speelveld op.

Aanpassing huurstructuur Fc566/596
Per 1 januari 2019 brengen we bij de uitgifte van de Fc566 en Fc596 tweemaal huur in rekening en bij aanvoer restitueren we vervolgens eenmaal huur naar de aanvoerder. Per saldo betaalt een aanvoerder, die via een veiling afrekent in de nieuwe situatie dus precies hetzelfde als in de oude situatie. De kopers betalen ongewijzigd het huurdeel bij de commerciële transactie. Hieronder een schematische weergave van de verandering:

Resultaat voor aanvoerders blijft gelijk
Aanvoerders die Fc566/596 gebruiken en hun producten gewoon afrekenen via een veiling betalen evenveel fusthuur als in de situatie voor 1 januari 2019. De impact voor rechtmatige gebruikers blijft beperkt tot het kortstondig voorfinancieren van een relatief beperkt huurbedrag. Deze aanpassing levert een eerlijker speelveld op, waarbij voor hetzelfde gebruik hetzelfde betaald wordt.

Meer weten
Voor vragen kunt u contact opnemen met Klantenservice, telefoonnummer 0318-661770 of mail naar: klantenservice@plantion.nl.