Coöperatie Plantion

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

Bij Coöperatie Plantion zijn Nederlandse kwekers van bloemen en planten lid. Met hun producten, vakmanschap en betrokkenheid vormen zij de basis van de coöperatie. De leden komen samen bij Plantion voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan van de Coöperatie Plantion.

Deze ALV vindt twee keer per jaar plaats: in juni en december. De leden stemmen dan over belangrijke zaken zoals statutenwijziging, ontbinding, grote investeringen, de jaarrekening, de winstbestemming en de begroting. Het stemrecht van de leden is afhankelijk van hun bruto-omzet bij de coöperatie.

Bestuur

Coöperatie Plantion kent een bestuur van vijf leden (kwekers), dat door de leden wordt benoemd.

Plantion Holding BV

Aandeelhouders (AvA)

Coöperatie Plantion (65%) en Royal FloraHolland (35%) zijn samen de aandeelhouders van Plantion Holding BV, en vormen zo de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Het door de leden benoemde bestuur van de coöperatie vertegenwoordigt Coöperatie Plantion bij de AvA.

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen van Plantion Holding BV houdt toezicht op het beleid van de directie van Plantion Holding BV. Deze RvC bestaat uit de vijf bestuursleden van de coöperatie (personele unie) plus drie externe RvC leden.

Directie

De directie van Plantion Holding BV wordt benoemd door de AvA.

Coöperatief ondernemen

Meer weten over coöperatief ondernemen?

Lees meer