Tarieven

Aan de verschillende diensten van Plantion zijn kosten verbonden. De belangrijkste tarieven worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie.

Als door u aangevoerde producten worden verhandeld, zorgt Plantion voor een betrouwbare en snelle financiële afwikkeling. Na een week krijgt u de productwaarde uitbetaald, na aftrek van de overeengekomen inhoudingen. U ontvangt een dagnota van elke dag waarop u producten heeft aangeleverd. En jaarlijks krijgt u (gratis) een jaaroverzicht voor uw boekhouding. Al deze gegevens kunt u ook opvragen via Mijn Plantion.