Nieuwe tarieven 2024

Verbindend in cijfers – Aan de verschillende diensten van Plantion zijn kosten verbonden. De belangrijkste tarieven worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie. Bekijk hieronder alle tarieven voor aanvoerders.

Als door jou aangevoerde producten worden verhandeld, zorgt Plantion voor een betrouwbare en snelle financiële afwikkeling. Na een week krijg je de productwaarde uitbetaald, na aftrek van de overeengekomen inhoudingen. Je ontvangt een dagnota van elke dag waarop je producten hebt aangeleverd. En jaarlijks krijg je (gratis) een jaaroverzicht voor jouw boekhouding.

Administratiekosten (klok, (digitale) bemiddeling, Shop & Go)
De administratiekosten bedragen vast € 275,00 per jaar. Daarnaast is er een variabele component. Deze bedraagt 1,50% van de productomzet tot een omzet van € 115.000,- . Dit is van toepassing voor alle verkoopkanalen.

Collectiviteitsheffing (klok, (digitale) bemiddeling, Shop & Go)
Over de gekochte productomzet bij alle verkoopkanalen wordt 0,30% aan collectiviteitsheffing ingehouden. Deze gelden worden aangewend voor het ondersteunen van consumentenmarketing, bijdrages aan brancheverenigingen en sector gerelateerde kosten.

Liquiditeitsheffing
Ten behoeve van de leden- of aanvoerderslening wordt 1% van de productomzet bij alle verkoopkanalen ingehouden als liquiditeitsheffing. Bij besluit in de Algemene Ledenvergadering van juni 2025 kan deze heffing omgezet worden naar leden- of aanvoerderslening.

Provisie (klok, (digitale) bemiddeling)
Over de gecombineerde productomzet bij klok en bemiddeling wordt middels een schijvenstelsel provisie in rekening gebracht:

Excl. omzet passieve bemiddeling
De provisie bij Shop & Go is geïntegreerd in de marge.
Partijheffing (klok)
Voor elke partij die bij de klok wordt aangevoerd geldt een heffing:
Partij A = € 3,15
           B = € 2,60
           C = € 1,80
           D = € 1,05
           E en verder = € 0,50
Karheffing (klok en bemiddeling)
Voor elke kar die via de logistiek van Plantion wordt verwerkt, wordt een heffing in rekening gebracht.
Klok: € 10,50 per stapelwagen en € 7,35 per CC
Bemiddeling: €6,00 per stapelwagen en € 6,00 per CC

Alle tarieven op een rij

Heb je vragen over onze tarieven? Neem dan contact op met onze klantenservice!

Foto van Klantenservice
Klantenservice